Dream Interpret | Dream Interpretation
Dream Dictionary - A to Z

Dreams starting with the letter U

Ugeza ngesiwasho


Unbleeding wound


Unclean water


Ugly statue


Unprepared to perform task


Ukucelwa


Ugu leave dreams


Umuntu odakiwe


Ufake isiphandla


Unable to stand after folding knees with a lot of pain


Used q tip


Used sharp pencils


Unlit red candles


Unable to find a toilet


Ubuhlalu obu white and black


Used sanitary pad


Using suppository dream


Uncle


Unknown children


Ukuzolotsholwa


Uprooting sweet potatoes


Ue


Ugly looking stranger in house


Unknown woman spiting in your mouth in a dream


Ukhehla


Uprooting palm trees


Underwater bunker


Uncle remarrying his dead wife


Unborn daughter


Up


Ufo crash


Ukulunya izinja


Uncle bagging


Unknown dying hospital


Unknow woman hugging me


Used sanitary pads


Under water snake temple dream


Upper arms


Ubuhlalu obumnyama what does it symbolises


Ugqoke isidwaba


Unraveling blanket


Uwasha ingubo zokugqoka


Uwasha ingubo zokugqokq


U see ur enemy in ur dream


Ukuyemula


Unknown identity


Unveiling someone tombstone


Undercooked cake


Uneven stair


Urinating on a snail


Unripe orange


Ukulele broken


Under skin


Upper torso


Unmertainiful


Urinating in a basin


Uxoshwa nkini


Undecided joining army on a ship


Under water resort


Ukugcaba in a dream


Ukugcaba umzimba in a dream


Unscented vagina


Unwanted people in dream


Umwandiko ikinyabupfura


Unable to use measurement


Unbuttoned open shirt


Urinate in church


Uilldimg bein demolished


Using a rosary to defeat evil people in dream


Up skirting


Unlocking the gate in the rain leaving my partner and going to a room that has ants


Unplugging turkey berry


Uxam


Unlocking someone phone


Ulter


Unexpected period


Urad dal


Under threat


Unicorn came from sky


Unable to speak in dream


Uncle giving me gifts mean


Underwate


Unerware boriowing


Ui


Upside down object


Upside down glass vase


Usa president


Under water world victorian steam train


Under water world


Uthenge imoto emhlophe


Ukuthulabi washing eyomile kulayini


Uncountable women guardian at night with stick etc


Urinating indream and wake up wet


Urinating in vagina


Ur sister is acting in the movie


Uneka imphahla


Urine mixed with blood


Unaccetable


Unaccetance


Under right arm puss


Urinating blood


Uprooting palm tree


Underground food


Uncharged cell phone


Unfamiliar pope having a funeral


Utility pole


Uprooting taro


Unknown little girl praying and laughing


Upside down


Uncooked eggs eating


Uproot ground nut


Using someone cloth to clean the ground


Ufake iziqu


Ukuthula iwashing


Uncooked nuts


Unruly students


Unveiling tombstone of a family member


Uthelwa ngamanzi


Un ablntering a


Using a dog whistle


Uphiphe bekunika imvunulo yasetanyeni yobuhlalu


Ubuhlalu obomnyama


Unfinished bridge


Uprooting mushroom


Ucelemba


Unable to remove clothes


Upside down palm tree


Ubuhle obumhlophe


Unfinished house


Underwear being pulled out of drain


Uthula izingubo kulayini


Urinates


Unable to complete task


Unable to complete work


Unable to do something and no one will help


Unruly neighbors kids


Ukujahwa umuntu wesilisa


Upside down drawer


Ugly


Unhealthy food


Unknown boy


Ubuhlalu obumnyama noku black


Ukugeza umuntu wesimame emanzini ahambayo asendlini


Unauthorised text reading


Ukudla inyama yengulube


Udla ithumbu


Unloading truck


Ursula the sea witch trying to kill me


Unable to find toilet in public places


Unknown place


Ugola amacimbi


Ushayiwe


Unfinished assignment in university


Unblocking a toilet


Unlocking a sewer pipe


Ur hasband gives u a padlock


Ur hasband give s u a padlock


Ur brother running from abroad


Ubuhlalu ubu light blue meaning


Unclogging drain


Ukubona umhlwehlwe


Uncircumcised baby in the dream


Uncharted territory


Unknown handwriting


Unfinished crosswords


Ukumana no musungu kutulo


Udara dream


Ugqoke inzilo


Urination on dreamer


Umnenke endlini


Ubuhlalu obumhlophe nobu bomvu


Using flyboards and floating over the ground


Using jet pack


Unknown rooms people secretly living in mu house


Underground pool


Uzolobolwa


Unable to swallow medecine in my dream means


Uprooting tiger nut in ur dream what does it mean


Underage drinking


Unopened bubble gum


Ugali seen in a dream


Used diya


Used and off diya


Unknown person


Utensils carried away by water


Unpaid wages in dream


Umuntu edakiwe in a dream


Ukhuluma nomlungu wesfazane


Unknown roads


Upside down baby turtle


Uhlolwa


Ukuhlolwa


U dreamt my ex boyfriend was sucking my breast what does that mean


Ukhamba lubila


Ukha amanzi emfuleni


Unopened post letters from dead mum


Ugly boyfriend


Unwanted people drinking in your house


Umuntu othandana nate eshonile


Unknown person says hi to me and i wake up after


Ukuleqwa ngumntu ngompu


Uthula


Undo a dreadlock


Umkhukho


Udla umoba iphupho


Umbhaco


Unuka kabi


Urinating in bed instead of a toilet


Unlocking padlocks


Upside down christmas tree


Uprooting cocoyam


Unlit candle


Ufo camera


Urine splash


Unknown little girl


Unfriendly look


Umbilical cord operation


Unmaried girl wearing nallaposalu in dream


Ubuhlalu obumnyama nobumhlophe


Unruly classroom


Ugu leaf


Used bags


Used cloth bags


Uninvited to an event


Umuntu ekubonisa umuthi wesintu


Ubelethisa ubuntu in the dream


Umemulo umkhehlo


Unable to brush hair


Unhappy woman


Unkonw women in dream


Unfriending


Unprepared for an exam


Ukubhudza umuntu bamlala endlini yakho


Unfitting shoe


Unfititng shoe


Unfiting shoe


Urinating into a hole in a dream


Urinating into a hole


Up high with my husband rubbing his back


Unable to write my name correctly


Unable to write the letters of my name


Umbrella opening


Uprooting a paddy plant


Udla ama fruits


Undoing my own hair


Umuntu wesfazana egqoke ingubo ezimnyama


Unmarried girl seeing mangalsutra tying someonein drea


Unmarried girl seeing mangalsutra tying someone


Umaso


Umasipala


Umhlwehlwe wenkomo ephusheni kuchazani


Understanding a dream


Uphakath ukudla


Ungumakoti


Ukuvukwa idlozi


Uphuma uhujwa yinkomo ebomvu


Uggqokiswa ubuhlalu


Umuntu engithandana naye eshonile ngikhona kulowo mngcwabo


Unburial


Ukthandazela umuntu


Uphipha uzonxiba impahla zokuba ngumakoti


Unable to open eyes in dream


Unblocking someone


Unshoveled path


Utter


Ukumphupha izayoni zicula


Ukuqhuma kwa gesi


Uncle walking with his penis


Unclear id card dreams


Uncovering termites in dream


Unripe palm fruit


Urinary catheter


Unlocking handcuffs then put them on someone else


Unable to find a product while shopping


Ufo spaceship creating a purple heart


Ufo spaceship


Unknown guy smiling at my words


Uncle suicide woman


Uncle kills himself woman


Uncle kills himself over a woman


Ubuhlalu obumhlophe buchazan


Umdoko wamabele


Un closed surgery in dream


Unborn kitten dead


Ubuhlalu obumnyama buchazani


Ukuzibhoshela ephupheni


Using my mom’s razor to shave my facial hair


Un lit candle trying to cut long wick


Ukhonjwa ngesibhamu


Unidentified woman helping me defeating a battle in my dream


Using snuff


Umembeso wami


Ubona amachina


Umuntu othandana naye eshonile seen in a dream


Using the bathroom


Unmarried girl having thali in neck


Unable to make a certain decsion


Umbrella in a dream


Unexplained dreams


Unlocking two locks on a tap and water comes out


Unavailable hotel room


Ucansi


Ubuhlalu obu blue


Uber man driving me in a car and passed over a pool of ashes


Using a screwdriver


Unmarried pregnant girl


Unmarried pregnancy and happy


Under a shedding tree


Urine everywhere


Urine all over the house


Using a wrong manual to teach


Upside down mask


Unable to write my name in list of attendance


Ulcer


Urine in a bead


Unsalted


Unicorn barking snake


U hitting someone and the bottle glass is broken in pieces


Unappreciated


Ukujahwa amaphoyisa


Unknown person climbing through window


Umcimbi ekhaya


Upelepele


Unfinished braided hair


Ujeqe okuthiwe


Ukuhujwa izinyosi


Usthad


Uncompleted building


Unknown guy


Unicorn and toucan


Uterus falling out


Uvukwa idlozi ephusheni


Ur frnds commiting suicide


Uncooked samp dream meaning


Using catapult to kill a bird in dream


Upper body strength


Undertoe


Untie the rope in dreams


Ushaya umuntu wakini


Ups driver


Uterus came outside my body


Unfinished painting


Uda


Ube


Uphuphe kuza udukulokuzalwa ngibhaka


Unfold a cloth


Ugly shorts


Upside down clothed vagina


U nwana


Umntu othandana naye eku cocela indawo ohlala kuyo


Ugba


Untied shoes


Ukha amanzi ngebhakede


Under attack war


Unexpected food


Ukuyolobola


Ukumuka nolwandle


Urinating inside a private part


Up an elevator


Urinary and catheter


Unfit in society


Upside down man


Uprooting cassava


Umhlonyane in a dream


Uleqwa


Unfinished


Unable to finish


Umnakwethu eqabula uskwiza wakhe


Ur friend


Underarm odor


Universe


Universr


Ukudla umoba kuchazani


Unpl


Universo paralelos


Ukubhonga


Usu okuvuthiwe in a dream


U shape


Uncircumcised penis


Unload


Upsidedown gate


Unable to tee up a golf ball


Using a old slingshot


Urinated on


Ukuohuoha abakhongi


Untuck t shirt


Ukugida


Upright breast falling


Use bitter kola nut


Using a dirty pit toilet with door


Unexpected visitor


Uncle ask for plate


Unknown symbol


Utshwala besizulu


Unkept feet


Urinating on a plate


Unlock handcuffs


Unhandcuffed


Umuntu othandananaye ehleka


Ubuhlalo obuhlaza nobumnyamam kuchazani


Upper floor going down


Ur mum throwing ur money away


Unknown woman unclear face


Undead horse


Unknown person give me drinks in the dream


Uncircumcised girl


Ufo landing


Umuka nomfula


Unable to open eyes


Unmarried woman wearing thali and broken in dream meaning


Undertaker


Umuntu onengane naye eshonile


Unicorn candy


Unmarried girl wearing mangalsutra in dream


Unknown dead body hanging with mala


Unwanted visitors at my house


Unusual shoes


Umcimbi


Umntwana


Uran


Unknown man


Unknown three people crossing me in a not deep river


Using the toilet and money given to you fell inside the toilet


Umuntu wakho engasakufuni


Umqombothi


Ukhamba lwesizulu


Ubuyisela inyama yenkomo esidlulelwe iskhathi estolo


U dream about somone dead levaing the front door


Ukhamba broken


Using hand to uproot grass inside the home


Unable to reach brake


Umsebenzi


Uxoshwa emsebenzin


Uneasyess with people in a room


Uncle killed someone


Ushado


Unconcious person shitting themselves


Unknown home of another person


Ukudlwengulwa


Unikwa umnazaretha


Untying a long rope


Untying a long string


Untying a long


Umuntu othandana naye eshonile


Unpeeled


Utshwala bezizulu bukhipha ingwebu


Utshwala bezizulu bubila


Utshwala bezizulu bubula


Unpleasant eggs


Unarmed


Uncle try to take advantage of me


Umuntu ekaka


Ukupjuphabumhkwehlwe use manzin


Uprooting plantain speakers


Urine on gods picture


Unknown school


Unknown path


Unknown dressing room


Unknown creature


Unknown road


Ubuhlalu obubomvu ne


Umkhanyakude


Uncel playing werd games


Unzip pant


Unripe cocoa tree


Upside down eye


Used as an experiment being put through heel


Used as an experiment


Ukuxoshwa ekhaya


Unmarried giving birth to baby boy


Umuntu ongasekho umbone egula


Using clothe to remove stain from slippers


Unmarried girl giving birth to baby boy


Unable to of cloyhes in a dream means what


Ugqoke izingubo ezimhlophe


Unknown siblings in dream


Under wear


Uncle braaing beef t bone half cooked neither of us eat it its for someone else


Ubuhlalu obumhlophe in a dream


Upside down face falling


Using onions to clean the vagina


Unripe plantain


Unirate


Unexpected color of something liquid


Urinating on each other


Uhlalo obubomvu nobumhlophe


Ubona ama china


Unknown people giving their belongings to me to keep it and watch for a while


Urinating in dream meaning islamic


Urinating in clothes


Urinating in dream


Ubuhlalo obumnyama nobubovu


Upholstering armchair dream


Unable to remove pants


Umemulo dream interpretations


Using alum in a dream


Unlovable


Unknown


Unmoving steps


Unknown girl


Ujeqe ovuthiwe


Unable to take group pictures in dreams of past high school classmates


Umbrella with many people


Unmarried girl remove mangalsuthra in her dream


Udla amagrapes


Unable to find a store


Us dollars


Uncle having financial loss


Ukumuka nomfula


Ufo fleet flys overhead


Ufos


Urine on toilet seat


Ubuhlalu obumnyama


Underwater swimming with bats


Unripeped head of palm fruits


Urinating on the wall


Umuntu oshonile


Uncle who passed away


Uthwele iduku elimyama dream interpretation


Untying plastic bags from my hands


Unplastered house


Umlungu ephupheni


U were gifted alligator pepper and groundnut in ur dream


Uthenga ama vegetables


Unable to get the ride to a place where someone is waiting for me


Ukudlala ibhola emanzini


Unknown dead person


Unanswered phone call


Unlit red candle


Unloyal


Usayina amaphepha


Upstairs


Ubuhlalu obhlophe nobnya


Unable to find house unit


Uhleka


Unpeeling egusi in the dream


Underwear with poop


Umlungu nezingane zakhe


Upholestered chairs


Under someone control


Unae to catch a flight


Unprepared for presentation


Ukuzala ingane


Unrecognizable


Ukubisha odakeni ngasolwandle


Ukugaya utshwala


Ukuhleka


Urinating in bathroom


Ufake ubuhlalu obumhlophe entanyebi


Un happy face


Unicorn in a dream


Under your skin


Underground


Uncle caught a fish dream


Ur bf giving umbrella to another girl


Uod


Unform


Underground pipes


Uneven scales


Unvailing for a person who has passed on


Unknown baby sleeping with us on the bed with scary eyes


Umuntu ophethe amanzi ngebhakede


Umoba in a dream


Underwear cemetery


Ukubona amahlanzo


Ubona amahlanzo on the floor


Umsamo


Umembeso


Ubuhlalo seen in a dream


Unmarried women wear mangalaya rope


Ukubhosha


Upside down writing


Upside down riding


Ugly baby in cradle


Uniform


Ubuhlalu obumnyama ephupheni


Using bathroom in dreams


Ultrasound showing baby bones


Urinating in the mortor


Urone


Ukwehla intaba


Unlocked


Underwear have holes


Ukugqoka isishweshwe


Umuntu egqoke izingubo ezimnyama


Ubuhlali ubuyile blue le white


Ukukhuluphala


Ukhuluphele emzimbeni


Unlit earthern diya


Unusual bird


Uprooting


Uncle seducing me


Ubuhlalu abu yellow blue and red


Unwanted intimacy


Under the bed


Using cemetery dirt as a drug


Uthenga ingubo emhlophe


Up rooting money in the groug in the forest


Urinating under a tree meaning in a dream


Upside down clothes drawer


Uthengisa ama vegetables


Using a vulture to bath


Uncleaniness in dream meaning


Urinating in pooja room


Unberla


Ultramarine blue butterfly scrapper


Ugu pumpkin


Ugu


Ugu box


Unrehearsed for a show


Uzigcoba ngamasi


Uzigcoba ngamaso


Umbrella


Ukumbatha umhlwemhlwe


Ukudayisa ukudla


Ukudayisa


Uprooting cassava in a dream


Ukuhlola


Urineating


Unyazi


Unknown crone with candle for female child


Uku qhuma ngogesi


Ukudla inyama yenkomo


Ukuhlupheka


Ukufaka isiphandla


Unprepared in nicest classroom


Unprepared in beautiful architecture


Unripened cashew


Unmarried me seeing mangalsutra


Unblocking


Uncle


Unfair


Uku phupha ufaka i ring


Umemulo


Unknown people throwing stones to me while chasing me


Umuntu ophilayo eshonile


Udara dream meanings


Umbila


Unbila


Ukuya esikolweni


University


U


Under ground storage


Ukudikizelwa ihlo lwesokunxele ngaphezulu


Ubamba amacimbi aphilayo


Ulele nenkukhu


Upper body nude


Unknown lady won horse race counting money in dream


Umlungu wesifazane


Uterine cancer


Uterine


Up there tomorrow


Undergarments in period blood


Uvukwa


Umhlwehlwe ephusheni uchazani


Uncle with small girls


Ur mother help you attend to ur customer


Unfurnished home


Unable to start a fire


Unable to d see tart a fire


Unable to speak properly


Ugqoke


Us


Ukusuza


Upside down brand new table sitting by trash can


Unlimited money


Udaka


Unknown person hurted


Ubuhlalu obumhlophe


Unable to unlock


Uprooting ground nuts


Umhlambi wezinkomo ezihlukene kabili


Undeveloped camera roll


Undeveloped film


Ukuvukelwa idlozi in a dream


Unloading a gun


Unveiling


Ubuhlalu obumhlophe lobubomvu


Unknow girl naked


Unripe pawpaw means


Unplugging theysocket


Using a trash can as a toilet


Under eye bruises


Ustansils made of mud in dream meaning


Ufo


Ujeqe


Unable to get through obstacle course to find a loved one


Undreesed mean


Ufakwa isiphika esimhlophe


U turn


Underweargive me my boy friend


Urinating on oneself


Uncle cutting a piece of meat


Uncomfortab;e


Upside down crow and drawn bear


Ukuthwala


Ukelee


Upside down bluebird and teddy bear


Upside down bluebird


Ubuhlalu obu purple


Underwear


Unstable skyscraper in construction


Using restroom


Ukubamba inkukhu ebomvu


Ukusula amakaka


Uthula ingubo


Using toilet infront of someone


Umbrellas


Uprooting a mushroom inside and around a dead palm tree


Uprooting of water leaf in the dream


Udara dream meaning


Urine


Underdressed


Unable to find a bathroom in my dreams


Urinating in a snail shell shrine


Utheza


Umkhehlo


Utshwala besilungu buphihlika


Unga


Unblocked


Unfair transaction


Ukukha amanzi ngebhakede


Umbeswa


Umkhukhu


Umuntu ohlanyayo


Urinate


Universe dream


Udara meaning


Unsent


Unknown people at party


Uneka


Uprooting of bitter leaf tree in compound


Ukuthula iwashing kulayini woneka


Ukuthula iea


Ukuthula iz


Under water


Untarred road meaning in a dream


Umama agcoke inzila emnyama


Under water with fish


Umese placed in hot water


Upper hips


Umuthi


Umhlwehlwe


Ur bright bulb been changed to red light


Umoba oshisiwe


Uqoqa amatshe olwandle


Using starch to make an art work in dream


Unmarried sister having kid


Uprooting and planting tree


Unlocking your dreams dictionary


Udla carrots


Unripe palm fruits


Using a small brown to brush my teeth


Using a broom to brush my teeth


Untie a knot


Urinating


Ukpaka


Umneke engubeni yam


Udara


Ukuthula washing


Unknown people forcefully celebrates diwali in our house and shot my father jokingly took money also demanded more money to give dream meaning


Unknown people forcefully celebrates diwali in our house dream meaning


Udla inyama yenja


Unable to stand up


Unsuccessful robing with brother


Ugly boy


Unwrapping tree from a plastic


Umbrella plants


Unplaiting hair


Uriel


Ukuvukwa idlozi in your dreams


Under the ocean


Uncle being gay


Unblical cord


Unblical cird


Umntwana womlungu


Uneka impahla


Ubona izayoni igqoke izembatho


Underware


Unicorn


Unmarried girl wearing mangalayam


Uprooting upper teeth by myself


Upside down forest trees


Ubuhlalu obu cwebezelayo


Unfollow page


Udara tree


Udara fruit


Ukugeza ngesiwasho esi pink


Under ground roller coaster


Ubuhlalu bumhlophe


Ubuhlalu black and white


Ugly teeth


Unripped palm fruits


Unzipped palm fruits


Ukubamba amacimbi


Unborn grandchild dream


Ultrasound


Ultrasounf


Unbraiding your own hair in a dream


Under the shower


Unknown baby scratched me


U hard a dream of being giving malt drink


Unclogging a toilet


Uninvited people hiding in my house


Ukuqumbelwa ligqirha


Uthu


Unknown indian girl kissing me


Ubulala ibhubesi


Umuntu ekunika kumbe ekuthengisela amacimbi


Uhlaba inkomo


Untidy kitchen


Unearthing baby snakes in a container


Using sisal thorns to fight


Ukugula


Uui


Uha leaf


Unembarrased


Unsteady people


Ukupupha uphuza insipho surf


Ukupupha uphuza isurf


Ukugqoka ubuhlalu obumhlophe


Unknown fruits


Unknown person bad behaviour


Unlocking front door


Unhanging


Umuntu ongasekho egeza


Ugly marine monsters


Underwater explosion


Uncle buying raw meat on my behalf


Ugqoke ibheshu


Uliphupha udla umoba


Using one son for money ritual


Ugogo ongcolile


Ukubalekela amasosha


Utility truck


Ukiphupha amacimbi


Underground church


Underground churche


Unzip pants


Unbreakable try selling it in many


Unbreakable try


Undressing in a dream signfies


Ukhuluphele


Unfinshed house


Upheka


Udla ama ama oringe


Urinating in dark yellow


Ukuneka izingubo


Ulostholwa


Ukhubhala igrama


Ugqoke umhlehlwe


Unable tonoee


Untied shoe


Ufo alien invasion bombing is


Undercovercop


Unavailable lover


Uncle asking for stationary


Unknown women seen my private parts


Ukuthula izingubo kulayini


Ukuthula izingubo ku


Use less vein cuted from my leg by docter


Ujahwa inkomo


Usless vein cuuted from my leg


Umuntu ongasekho ethola ingane


Upright tree being washed away


Under arms


Under house has rotten beams


Under home has rotten beams


Uncle in heaven


Using glass


Ubuhlalo omumhlophe


Uncleare family face


Undress dead person inside a coffin


Underwater vehicle


Ukulwa


Unable to do the maths


Unable to fit in uniform greens


Unable to fit in uniform attire


Urinating in god face


Umemulo wakho


Uku phupha ubisha odakeni


Underwater and i discovered a treasure box and my ex pulled me to surface


Uncle asking for a cold drink dream meaning


Unknown words been written in the sky


Unknown wird been written in the sky


Ubuhlalu obophuzi nobumhlope


Ugly demon


Ukuwasha ingubo emhlophe


U turn road


Ukuvuka ushile


Umcako omhlophe


Urinate on a green grass meaning


Ummemulo


Urinary catheter with swollen painful tummy


Unknow dead bodies in dream


Ukhphupha ungumakoti


Unmarried brahmin in dreams


Update my dreams and oycome


Unkept anxious woman


Ubuhlalu obumyama nobuhlophe


Unwanted transfer to a new job


Urine being thrown on me


Un known place


Unknown surah


Uncapped bottle


Unreadable words


Un able to scream


Underwear dead husband


Unwanted people in my home in a hidden room


Unfounded chaos


Upgraded to business clas


Unlocked hand cuff


Umbrilla


Ukuwa komhlwehlwe


Underwater aquarium


Underwater awuarium


Using drugs and feeling ashamed


Uncut diamonds


Ugologo uchithekha


Ufo stars sea


Unharmful lion and elephant


Uwasha izingubo ezindala


Usa soare


Unmarried girl dreams about small white mushrooms


Udla ama aphula


Ukaka


Ukuba inkosi


Ugeza emanzini adungekile


Ugeza emanzini anomsimbane wembuzi


Umsimbane wembuzi


Umbrella from the deceased


Urn of my father


Uncontrollable shower spray


Untying plaited hair


Utshwala wine


Unwanted guests occupying your house


Urea scather all over rooms


Urua scather all over rooms


Uprooting grass out of a grave with hand


Ugqoke isdwaba


Uprooting of banyan tree


Unsuccessfully kicking front door trying to kick the door out from inside the house


Unsuccessfully kicking front door


Uncle that has passed giving me diamonds


Ukphahla dream number


Unable to close door


Uphethe amawele


Ukukhipha uvukelwa lidlozi


Unicorn with two horns


Unicorn with two heads


Uneka izimpahla


Unapproved


Unfolding money


Unexpectedly seeing friend in dream


Unholy book getting destroyed


Underwater plane


Urinate at wife


Urad daa


Ukulwa ne ngwenya


Unfinished white ceramic heads


Unfinished porcelain figures


Ubona umuntu egeza ngesiwasho


Uterine lining


Ukukhupha utshwala besilungu


Ukufunza umuntu okhubazekile


Ukuhlaba inkomo


Ugly mermaid in deep murky waters


Unborn baby boy in the wound with a rash


Used banana leaf on fire


Using hand to pick spirogyra from a bucket of water


Ubuhlalu obu blue and white


Ukuziphupha udlala ibhola lezandla


Uprooting chilli plant without properly grown


Uchirara nemukadzi womuka uine hurume panhengo zvinorevei


Unknown caller


Udla izindoni ezimnyama


Ukunikwa imali eningi yama phepha umuntu ongasekho


Umembeso wakho


Unmade hotel bed


Unroof


Unroofed


Unzipped pants


Unknown person helping


Ur dead ex mother in law offering u food


Urgency to get dressed


Urinated by a snake


Unknown religion


Unable to find way out of building


Uncle choosing someone else to travel for me


Ukuohupha umuntu ekupha ispinashi


Unknown dead lady resurrected and directing me


Ukiphupha uwasha emfuleni


Unmarried girl wearing thalli in her dream meaning


Unfinished building of a roof


Ufake ibheshu


Uphuphe jdla umdoko


Unable to write exam


Using a hand sanitiser


Undangered snakes at the big river


Untied goats and tied goats